Naast de diabetische en reumatische voet zijn er nog andere voeten die de aandacht verdienen.


De oudere Voet

Deze voet verdient extra aandacht omdat de huid atrofiehert, er circulatieproblemen ontstaan en de mobiliteit van de mensen in zijn geheel vaak afneemt.

Ook komen stands veranderingen voor doordat de spieren en banden slapper worden. Er komen druklocaties die er voorheen niet waren, waardoor er weer huiddefecten kunnen ontstaan. De huid is vaak droog doordat de zweet- en talgproductie afneemt. Een bijkomend verschijnsel hiervan is weer dat de zuurmantel van de huid niet optimaal meer is, zodat infecties op de loer liggen. Ook komen bij deze groep mensen vaker ingroeiende nagels voor, doordat de nagels dikker worden en de huid dunner. Goede verzorging en advies op maat zijn geboden.


De Spastische Voet

Als het zenuwstelsel is aangedaan kan het teveel of te weinig prikkels doorgeven. Dit leidt tot uitvalverschijnselen (verlammingen) of tot overspanning (pijn, branden, tintelingen of spasmen). Er zijn sensibele (gevoel) en motorische (beweging) prikkels. Verlamming en spasticiteit zijn voor mij als pedicure belangrijke aspecten om rekening mee te houden om een goede voetverzorging te kunnen geven. Gevoelsstoornissen en stands afwijkingen zijn hier belangrijke aspecten, waar speciaal op gelet dient te worden.


De Verwaarloosde Voet

Deze voeten kunnen bij ouderen, daklozen en/of zwervers voorkomen. Doordat voeten niet meer verzorgd worden, kunnen er zeer lange, dikke en/of scheve nagels groeien waar schimmels zich graag in nestelen. Ook kan de huid zeer droog worden, waardoor er kloven ontstaan. Doordat er geen of weinig hygiëne is, liggen infecties op de loer. Om deze voeten weer in goede conditie te krijgen, is vaak meer nodig dan alleen een goede pedicure behandeling.


De Oncologische Voet

De oncologische voet is zoals bij diabetes een risicovoet, en daarvoor gelden alle voorzorgsmaatregelen en beperkingen.

Als Medisch Pedicure verleen ik voetzorg aan kankerpatiënten. Ik ben opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (mits de situatie dat toelaat) en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam zoals: de behandelende arts/oncoloog of oncologisch verpleegkundige.

Het doel is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund.
Naast de kwaliteiten met betrekking tot de voetverzorging beschikt ik over veel informatie voor de oncologische cliënt.

Hoe ga ik te werk

Intakegesprek

Voor een eerste voetverzorging vraag ik bij de eerste anamnese expliciet of u kanker hebt of hebt gehad en of u momenteel onder behandeling bent voor kanker. Indien dit van toepassing is, vindt er eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek zal ik gerichte vragen stellen in verband met uw behandeling.

Oncologische cliënten die actief worden behandeld voor kanker kan ik uitsluitend na overleg en expliciete toestemming van de behandelend arts of verpleegkundige verzorgen. Communicatie met aanpalende zorg staat hier centraal. Deze toestemming wordt door u schriftelijk vastgelegd door middel van een toestemmingsformulier dat ik u zal voorleggen.

Voetverzorging

Bij het maken van behandelkeuzes zal ik terughoudendheid betrachten, en altijd kiezen voor de veiligste behandeloptie, of in voorkomende gevallen zelfs (tijdelijk) afzien van behandeling. Ik gebruik geen scherp instrumentarium bij de behandeling van de oncologische voet, maar voor het verwijderen van likdoorns en ernstige eeltvorming uitsluitend een natte freestechniek, om zo het risico op verwondingen tot een minimum te beperken.